Общие условия за онлайн пазаруване

Настоящите общи условия за онлайн пазаруване и доставка са създадени да са в помощ на потребителите и техният прочит е препоръчителен. Същите се прилагат по отношение на уеб сайт https://secretbg.com (нататък „Сайтът”). Сайтът е собственост на „Сикрет БГ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК: 206610311, със седалище и адрес на управление П.к. 4300, Област Пловдив, община Карлово, гр. Карлово, ул. Хан Крум, 63 си запазва правото по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от изброените по-долу общи условия. Отговорност на посетителите на сайта е да проверяват условията при всяко посещение непосредствено преди да използват Сайта. В случай, че посетител продължи да използва сайта след публикуване на промени в настоящите условия, същото се смята за потвърждение, че приема и се съгласява с направените промени.

С настоящото Вие се съгласявате, че всички последващи Ваши покупки се регулират от общите условията за онлайн пазаруване и доставка, приложими до публикуването на промени и изменения в тях, а след това в съответствие с новите изменени общи условия.

Обхват на действие на условията за продажба

Условията за поръчки на стоки от уеб сайт https://secretbg.com, които са описани на предоставения Ви документ за продажба, регулират своеобразната покупко-продажба, с изключение на случаите, при които Клиентът е сключил отделен писмен договор с дружеството.

Чрез поръчката на продукти (както онлайн, така и по друг начин) или посредством приемане доставката на такива продукти съгласно представената Ви фактура, приемате и се съгласявате да бъдете обвързан с настоящите общи условия. „Сикрет БГ“ ЕООД си запазва правото едностранно да променя тези условия по всяко време без предизвестие за това.

Неприложимост на други документи

Настоящите условия не могат да бъдат допълвани, променяни или изменяни от прилагането на друг(и) документ(и). Всеки опит за промяна, допълване или изменение на тези условия е недействителен и не поражда действие, без изразено писмено съгласие за това.

Условия за продажба и срок за плащане

За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва:

          Да сте се съгласили с настоящите Общи условия.

          Да посочите име, фамилия, точен адрес (град, улица, номер), телефон за връзка и имейл адрес.

          Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

Всяка поръчка на продукт през сайта е свързана със задължение за плащане по избран от потребителя начин на плащане. Поръчки се приемат 24 часа в денонощието, както и в почивни дни и в дните на официални празници. В процеса на поръчка, потребителите имат възможност да видят продуктите, които купуват, техните цени, своите имена, имейл, телефон, адрес, пощенски код, начин на доставка и начин на плащане. След приключване на поръчката на посочения имейл адрес потребителя ще получи имейл от нас с потвърждение на същата информация. Поръчката на продукти означава изразено съгласие за сключване на договор за дистанционна продажба, който се регулира от Закона за защита на потребителите.

За да извършвате покупки не е необходима регистрация. След избор на продукт, потребителят въвежда количество, което желае да поръча. За да се потвърди поръчката е нужно да се избере бутон „Поръчай“ в кошницата. На екрана ще се покаже съдържанието на кошницата с калкулирана цена за всички избрани продукти (ако са повече от един).

Клиентът получава потвърдителен имейл на електронния адрес, който е посочил. Изпращача може да поиска допълнително потвърждение на всяка от въведените от потребителя информация или доуточняване на подробности по поръчката, включително по телефон или имейл. В случай, че не бъде доказана достоверността на подадената ни информация или поръчката не бъде доуточнена, това автоматично води до отказ от приемане на поръчката с или без изрично уведомление за това.

Цени и Валути

Всички цени са в лева с включен ДДС. Цените на продуктите са показани без цената за доставка, за която можете да се информирате от страницата „Доставка“ или да получите информация за нея в процеса на поръчка.

Според националното законодателство в Република България може да се използва само националната валута като разплащателно средство. Разплащанията за всички покупко-продажби през сайта, независимо от метода на разплащане, се правят само в националната валута. Цените се обявяват само в българска национална валута.

Начини на плащане

Възможни начини за плащане на покупките от Сайта са:

          В брой при доставка с транспорт на фирмата или лично взимане от магазина;

          Наложен платеж, чрез лицензиран пощенски оператор.

Възможни грешки на сайта

С настоящото се считате за уведомени, че е възможно и допустимо информацията, дадена за определена стока или продукт, да съдържа неточни или непълни данни, включително относно цената или наличността на продукта. „Сикрет БГ” ЕООД си запазва правото да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на сайта по всяко време без изрично уведомление.

Отказ от доставка на стоки от страна на „Сикрет БГ“ ЕООД

„Сикрет БГ“ ЕООД има правото да откаже или отмени всички поръчки за продукти, които са показани с грешна цена, отстъпка или компенсация, или съдържащи друга неточна информация или печатна грешка. Всички такива поръчки, независимо дали първоначално са били потвърдени, могат да бъдат отказани или отменени. В случай, че вече е било извършено и плащане за тези поръчки, дружеството се задължава незабавно да издаде кредитно известие за размера на начислението към сметката на купувача.

Доставка

С изпращане на потвърждение за поръчка, потребителят се съгласява да заплатите цената на избраните продукти и посочената стойност на транспортните разходи.

Доставка на адрес: избира се в процеса на поръчка след попълване на точен адрес, имена, пощенски код.

Отказ от поръчка и връщане

Всяка закупена стока от онлай магазин https://secretbg.comс исключение на бельо, подлежи на връщане или замяна в рамки на 14 дни от датата на получаване при следните условия:

       Продуктите трябва да са с етикет и в оригиналната си опаковка (ако се продава с опаковка);

       Продуктите не трябва да са носени, да нямат следи от употреба, нарушен вид или зацапване;

       Продуктите не трябва да имат странични миризми като цигари или парфюм;

    Да включите оригиналната фактура или поръчка, с която сте получили продуктите (с Вашата поръчка ще получите придружаващ документ – фискален бон при плащане при доставка или фактура по Ваше желание);

       Разходите по връщането на продуктите са за Ваша сметка;

    При несъответствие между получените и поръчаните продукти или възникване на неточност по вина на „Сикрет БГ“ ЕООД, дружеството ще поеме разходите по последващо връщане и замяна на несъответстващите продукти. При невъзможност за доставка не по вина на дружеството (не се намирате на посочения адрес или не отговаряте на обажданията на доставчика), поръчката ще бъде върната, докато се свържем с потребителя;

     Можете да замените продуктите с други или да възстановим стойността им, ако не желаете замяна. Възстановяваме стойността на продуктите, без стойността на доставката. Всички суми, платени при доставка или на място, възстановяваме само по банков път на Ваша лична сметка в срок до 14 дни от датата, на която сте ни уведомили за Вашия отказ от поръчка. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 3 дни.

•    Долнища на бельо се изпращат само с преглед, а всички останали продукти от категория БЕЛЬО се изпращат с преглед и тест. Клиентът има право да върне бельо само след преглед.

Спорове

Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: гр. София, пк 1000, пл.“Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел: +359 2 980 25 24; факс: +359 2 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

Приложим закон и юрисдикция

Продажбата на продуктите се регламентира от действащото законодателство на Република България.

Защита на личните данни

Личните данни се събират само и единствено с цел обслужване на потребителите. Без необходимите данни обслужването на клиентите няма да бъде възможно. Личните данни се въвеждат при всяко действително пазаруване на потребителя и се използват еднократно. „Сикрет БГ” ЕООД не създава база данни от данните на потребителите.

„Сикрет БГ” ЕООД се задължава да не отдава, продава или разпространява по друг начин вашите лични данни на трети лица, освен когато това не е наложително по силата на закон или съдебен акт.

Непоискани търговски съобщения

„Сикрет БГ” ЕООД се задължава да не да изпраща непоискани търговски съобщения без изричното съгласие за това от страна на клиента.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на „Сикрет БГ” ЕООД и свързаните търговци, е Комисията за защита на потребителите.

Shopping Cart